Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
35. schůze, 18. 10. 1995

Procedurální hlasování
1 - 8 (18. 10. 1995)

1. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky
9 - 10 (18. 10. 1995)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992, vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky
11 (18. 10. 1995)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 /sněmovní tisk 1936/
12 - 20 (18. 10. 1995)

Procedurální hlasování
21 (18. 10. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu -EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh /sněmovní tisk 1939/
22 (18. 10. 1995)

7. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
23 (18. 10. 1995)

9. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
24 (18. 10. 1995)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)