Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
34. schůze, 28. 9. 1995

26. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865, 1918/
152 - 171 (28. 9. 1995)

14. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1048/
172 - 197 (28. 9. 1995)

16. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1705/
198 - 199 (28. 9. 1995)

17. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1742/
200 - 202 (28. 9. 1995)

35. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995 /sněmovní tisk 1913/
203 (28. 9. 1995)

27. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1832/
204 (28. 9. 1995)

36. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna"
205 (28. 9. 1995)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/ - prvé čtení
206 (28. 9. 1995)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ - prvé čtení
207 (28. 9. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/
208 (28. 9. 1995)

41. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
209 (28. 9. 1995)

40. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení /sněmovní tisk 1901/
210 (28. 9. 1995)

Procedurální hlasování
211 (28. 9. 1995)

34. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865/
212 (28. 9. 1995)

42. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.
213 (28. 9. 1995)

43. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
214 (28. 9. 1995)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)