Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
34. schůze, 27. 9. 1995

13. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí /sněmovní tisk 1791/
52 (27. 9. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/
53 (27. 9. 1995)

Procedurální hlasování
54 (27. 9. 1995)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1651, 1805/
55 (27. 9. 1995)

21. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, /sněmovní tisk 1717, 1910/
56 - 58 (27. 9. 1995)

22. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, /sněmovní tisk 1791, 1927/
59 (27. 9. 1995)

23. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.
60 - 61 (27. 9. 1995)

Procedurální hlasování
62 (27. 9. 1995)

24. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, /sněmovní tisk 1851, 1916/
63 (27. 9. 1995)

25. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR /sněmovní tisk 1864, 1917/
64 (27. 9. 1995)

30. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 1705, 1923/
65 - 70 (27. 9. 1995)

31. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1742, 1925/
71 - 72 (27. 9. 1995)

32. Návrh poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/
73 (27. 9. 1995)

28. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995 /sněmovní tisk 1905/
74 - 79 (27. 9. 1995)

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
80 - 81 (27. 9. 1995)

15. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1049/
82 - 151 (27. 9. 1995)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)