Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
34. schůze, 26. 9. 1995

Procedurální hlasování
1 - 25 (26. 9. 1995)

1. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
26 - 27 (26. 9. 1995)

2. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/
28 - 34 (26. 9. 1995)

4. Informace vlády České republiky o způsobu využití rozpočtového přebytku za I. pololetí roku 1995
35 - 36 (26. 9. 1995)

5. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/
37 - 39 (26. 9. 1995)

6. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 1937/
40 - 42 (26. 9. 1995)

7. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, /sněmovní tisk 1820, 1928/
43 - 47 (26. 9. 1995)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/
48 (26. 9. 1995)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/
49 (26. 9. 1995)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/
50 (26. 9. 1995)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993 /sněmovní tisk 1382/
51 (26. 9. 1995)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)