Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
34. schůze

Procedurální hlasování
1 - 25 (26. 9. 1995), 54, 62 (27. 9. 1995), 211 (28. 9. 1995)

1. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
26 - 27 (26. 9. 1995)

2. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/
28 - 34 (26. 9. 1995)

4. Informace vlády České republiky o způsobu využití rozpočtového přebytku za I. pololetí roku 1995
35 - 36 (26. 9. 1995)

5. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/
37 - 39 (26. 9. 1995)

6. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní tisk 1937/
40 - 42 (26. 9. 1995)

7. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, /sněmovní tisk 1820, 1928/
43 - 47 (26. 9. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/
53 (27. 9. 1995)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze /sněmovní tisk 1775/
48 (26. 9. 1995)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/
49 (26. 9. 1995)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 11. února 1994 v Praze /sněmovní tisk 1858/
50 (26. 9. 1995)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993 /sněmovní tisk 1382/
51 (26. 9. 1995)

13. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí /sněmovní tisk 1791/
52 (27. 9. 1995)

14. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1048/
172 - 197 (28. 9. 1995)

15. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 1049/
82 - 151 (27. 9. 1995)

16. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 1705/
198 - 199 (28. 9. 1995)

17. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1742/
200 - 202 (28. 9. 1995)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1651, 1805/
55 (27. 9. 1995)

21. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, /sněmovní tisk 1717, 1910/
56 - 58 (27. 9. 1995)

22. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, /sněmovní tisk 1791, 1927/
59 (27. 9. 1995)

23. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.
60 - 61 (27. 9. 1995)

24. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, /sněmovní tisk 1851, 1916/
63 (27. 9. 1995)

25. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR /sněmovní tisk 1864, 1917/
64 (27. 9. 1995)

26. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865, 1918/
152 - 171 (28. 9. 1995)

27. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1832/
204 (28. 9. 1995)

28. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995 /sněmovní tisk 1905/
74 - 79 (27. 9. 1995)

29. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
80 - 81 (27. 9. 1995)

30. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, /sněmovní tisk 1705, 1923/
65 - 70 (27. 9. 1995)

31. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1742, 1925/
71 - 72 (27. 9. 1995)

32. Návrh poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/
73 (27. 9. 1995)

34. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky /sněmovní tisk 1865/
212 (28. 9. 1995)

35. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995 /sněmovní tisk 1913/
203 (28. 9. 1995)

36. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna"
205 (28. 9. 1995)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/ - prvé čtení
206 (28. 9. 1995)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ - prvé čtení
207 (28. 9. 1995)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb. /sněmovní tisk 1893/
208 (28. 9. 1995)

40. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení /sněmovní tisk 1901/
210 (28. 9. 1995)

41. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
209 (28. 9. 1995)

42. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.
213 (28. 9. 1995)

43. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
214 (28. 9. 1995)


ISP (příhlásit)