Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
32. schůze, 27. 6. 1995

28. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisky 1591 a 1806/
180 - 181 (27. 6. 1995)

29. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1615/
182 - 278 (27. 6. 1995)


ISP (příhlásit)