Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
32. schůze, 21. 6. 1995

10. Vládní návrh zákona o ochranných známkách, /sněmovní tisk 1639, 1794/
43 - 44 (21. 6. 1995)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1676 a 1793/
45 - 46 (21. 6. 1995)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1677, 1792/
47 (21. 6. 1995)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile /sněmovní tisk 1700/
48 - 51 (21. 6. 1995)

Procedurální hlasování
52 (21. 6. 1995)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1712, 1796/
53 (21. 6. 1995)


ISP (příhlásit)