Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
32. schůze

Procedurální hlasování
1 - 25 (20. 6. 1995), 52 (21. 6. 1995), 95 (22. 6. 1995), 141 - 142, 144 (23. 6. 1995), 281 - 282 (28. 6. 1995), 426 (29. 6. 1995)

1. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/
26 - 30 (20. 6. 1995), 339 - 342 (29. 6. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednáváni zásad zákonů. /sněmovní tisk 1787/
31 - 35 (20. 6. 1995), 143 (23. 6. 1995)

3. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1784-1786/
36 - 41 (20. 6. 1995)

4. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
42 (20. 6. 1995)

5. Vládní návrh ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisky 1129 a 1810/
145 - 179 (23. 6. 1995)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile /sněmovní tisk 1700/
48 - 51 (21. 6. 1995)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru /sněmovní tisk 1701/
96 - 120, 139 - 140 (22. 6. 1995)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995 /sněmovní tisk 1699/
121 - 138 (22. 6. 1995)

10. Vládní návrh zákona o ochranných známkách, /sněmovní tisk 1639, 1794/
43 - 44 (21. 6. 1995)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1676 a 1793/
45 - 46 (21. 6. 1995)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1677, 1792/
47 (21. 6. 1995)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1676, 1793/
55 - 84 (22. 6. 1995)

15. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb. /sněmovní tisky 1620 a 1797/
85 - 94 (22. 6. 1995), 344 - 348 (29. 6. 1995)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1712, 1796/
53 (21. 6. 1995)

17. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1854, 1855/
54 (22. 6. 1995), 349 - 421 (29. 6. 1995)

18. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1856/
315 - 316 (28. 6. 1995)

19. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisky 1589 a 1761/
279 (28. 6. 1995)

20. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
286 - 307 (28. 6. 1995)

21. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny
337 - 338, 427 - 462 (29. 6. 1995), 463 - 480 (30. 6. 1995)

22. Návrh Poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., /sněmovní tisk 1649, 1798/
343 (29. 6. 1995), 481 - 488 (30. 6. 1995)

23. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
309 (28. 6. 1995)

24. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., /sněmovní tisk 1685, 1799/
308 (28. 6. 1995)

25. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
310 (28. 6. 1995)

26. Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1718, 1800/
311 (28. 6. 1995)

27. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
312 - 313 (28. 6. 1995)

28. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisky 1591 a 1806/
180 - 181 (27. 6. 1995), 280 (28. 6. 1995)

29. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1615/
182 - 278 (27. 6. 1995)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1431 a 1633/
284 - 285 (28. 6. 1995)

32. Návrh poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/
283 (28. 6. 1995)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., /sněmovní tisk 1652, 1807/
317 - 336 (29. 6. 1995)

34. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995 /sněmovní tisk 1812/
489 - 491 (30. 6. 1995)

35. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
314 (28. 6. 1995)

36. Návrh na odvolání členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
422 - 425 (29. 6. 1995)


ISP (příhlásit)