Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
30. schůze, 20. 4. 1995

Procedurální hlasování
220 - 221 (20. 4. 1995)

26. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
222 (20. 4. 1995)

16. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
223 (20. 4. 1995)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., /sněmovní tisk 1474, 1634/
224 - 278 (20. 4. 1995)

18. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, /sněmovní tisk 1505, 1635/
279 (20. 4. 1995)

20. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, /sněmovní tisk 1475, 1637/
280 - 294 (20. 4. 1995)

19. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, /sněmovní tisk 1526, 1636/
295 - 302 (20. 4. 1995)

11. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995 /sněmovní tisk 1663/
303 - 305 (20. 4. 1995)

12. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. /sněmovní tisky 1449 a 1631/
306 - 310 (20. 4. 1995)

14. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
311 - 312 (20. 4. 1995)

15. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
313 - 314 (20. 4. 1995)

22. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
315 - 318 (20. 4. 1995)

23. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14.3.1939
319 - 321 (20. 4. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1622/
322 - 327 (20. 4. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1623, 1624/
328 (20. 4. 1995)

Procedurální hlasování
329 - 330 (20. 4. 1995)

21. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, /sněmovní tisk 1590, 1638/
331 - 353 (20. 4. 1995)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)