Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
29. schůze, 16. 3. 1995

19. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1192, 1343/
62 - 63 (16. 3. 1995)

20. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
64 - 66 (16. 3. 1995)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1595/
67 (16. 3. 1995)

18. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
68 - 81 (16. 3. 1995)

25. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
82 (16. 3. 1995)

28. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
83 (16. 3. 1995)

21. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1592/
84 - 111 (16. 3. 1995)


ISP (příhlásit)