Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
29. schůze, 15. 3. 1995

12. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994
43 - 44 (15. 3. 1995)

13. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisky 1192 a 1343/
45 (15. 3. 1995)

14. Návrh posl. Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisky 966 a 1060/
46 - 47 (15. 3. 1995)

16. Návrh posl. Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb.,zákona ČNR č. 10/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. /sněmovní tisky 1206 a 1342/
48 - 52 (15. 3. 1995)

17. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny
53 (15. 3. 1995)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1330 a 1468/
54 (15. 3. 1995)

Procedurální hlasování
55 (15. 3. 1995)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
56 - 59 (15. 3. 1995)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
60 (15. 3. 1995)

18. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a Arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
61 (15. 3. 1995)


ISP (příhlásit)