Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
25. schůze, 15. 12. 1994

27. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem / /sněmovní tisk 1192, 1343/
383 - 399 (15. 12. 1994)

30. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297, 297/
400 (15. 12. 1994)

31. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
401 (15. 12. 1994)

32. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem, /sněmovní tisk 1191, 1343/
402 (15. 12. 1994)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, /sněmovní tisk 1189, 1347/
403 (15. 12. 1994)

Procedurální hlasování
404 (15. 12. 1994)

38. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky / /sněmovní tisk 1145, 1250/
405 (15. 12. 1994)

39. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 / /sněmovní tisk 1221/
406 (15. 12. 1994)

40. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994 /sněmovní tisk 1183/
407 (15. 12. 1994)

34. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k financování politických stran státními podniky a podnikatelskými subjekty s majoritním majetkovým podílem státu
408 (15. 12. 1994)

37. Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 / /sněmovní tisk 1043, 1284/
409 (15. 12. 1994)

38. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky / /sněmovní tisk 1145, 1250/
410 (15. 12. 1994)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění, která byla podepsána dne 27. června 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1207/
411 (15. 12. 1994)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících / /sněmovní tisk 1226, 1362/
412 (15. 12. 1994)

45. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1359/
413 - 416 (15. 12. 1994)

43. Návrh na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev
417 - 418 (15. 12. 1994)

49. Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev
419 (15. 12. 1994)

51. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
420 - 421 (15. 12. 1994)

44. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/
422 (15. 12. 1994)

48. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994 /sněmovní tisk 1221/
423 - 426 (15. 12. 1994)

42. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
427 (15. 12. 1994)

46. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny
428 (15. 12. 1994)


ISP (příhlásit)