Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
25. schůze, 13. 12. 1994

21. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1387, 1388/
165 - 166 (13. 12. 1994)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1389/
167 (13. 12. 1994)

Procedurální hlasování
168 - 169 (13. 12. 1994)

23. Vládní návrh zákona o dráhách / /sněmovní tisk 1198, 1331/
170 (13. 12. 1994)

24. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru
171 (13. 12. 1994)

25. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
172 (13. 12. 1994)

26. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. / /sněmovní tisk 747, 748/
173 - 237 (13. 12. 1994)

Procedurální hlasování
238 (13. 12. 1994)

26. Návrh posl. Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. / /sněmovní tisk 747, 748/
239 - 248 (13. 12. 1994)


ISP (příhlásit)