Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
24. schůze, 2. 11. 1994

12. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
50 (2. 11. 1994)

6. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisk 1000/
51 - 90 (2. 11. 1994)

Procedurální hlasování
91 (2. 11. 1994)

6. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisk 1000/
92 (2. 11. 1994)

7. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích /sněmovní tisk 1113/
93 (2. 11. 1994)

Procedurální hlasování
94 - 95 (2. 11. 1994)

12. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
96 - 103 (2. 11. 1994)

Procedurální hlasování
104 (2. 11. 1994)

15. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu
105 - 106 (2. 11. 1994)

Procedurální hlasování
107 (2. 11. 1994)

15. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu
108 (2. 11. 1994)

13. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
109 (2. 11. 1994)

14. Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/
110 (2. 11. 1994)

Procedurální hlasování
111 - 114 (2. 11. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)