Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
24. schůze, 1. 11. 1994

Procedurální hlasování
1 - 9 (1. 11. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1193/
10 - 25 (1. 11. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1238/
26 - 40 (1. 11. 1994)

3. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance L. Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1149/
41 (1. 11. 1994)

4. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 213/
42 (1. 11. 1994)

5. Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů /sněmovní tisk 1136/
43 (1. 11. 1994)

9. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce /sněmovní tisky 1148/
44 (1. 11. 1994)

10. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. /sněmovní tisk 1113, 1262/
45 - 46 (1. 11. 1994)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci /sněmovní tisk 1124/
47 - 49 (1. 11. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)