Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
24. schůze

Procedurální hlasování
1 - 9 (1. 11. 1994), 91, 94 - 95, 104, 107, 111 - 114 (2. 11. 1994), 118 - 119 (3. 11. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1193/
10 - 25 (1. 11. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na vyjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1238/
26 - 40 (1. 11. 1994), 116 - 117 (3. 11. 1994)

3. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance L. Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 1149/
41 (1. 11. 1994)

4. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 213/
42 (1. 11. 1994)

5. Vládní návrh zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů /sněmovní tisk 1136/
43 (1. 11. 1994), 134 - 137, 140 - 143 (3. 11. 1994)

6. Vládní návrh zákona o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. /sněmovní tisk 1000/
51 - 90, 92 (2. 11. 1994), 138 - 139 (3. 11. 1994)

7. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích /sněmovní tisk 1113/
93 (2. 11. 1994), 144 (3. 11. 1994)

9. Vládní návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce /sněmovní tisky 1148/
44 (1. 11. 1994)

10. Vládní návrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. /sněmovní tisk 1113, 1262/
45 - 46 (1. 11. 1994), 145 - 148 (3. 11. 1994)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci /sněmovní tisk 1124/
47 - 49 (1. 11. 1994)

12. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
50, 96 - 103 (2. 11. 1994)

13. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
109 (2. 11. 1994)

14. Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/
110 (2. 11. 1994)

15. Rezignace členky Rady Českého rozhlasu
105 - 106, 108 (2. 11. 1994)

17. Návrh poslanců Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb., č. 170/1993 Sb. a č. 155/1994 Sb. /sněmovní tisk 1175, 1295/
120 - 133 (3. 11. 1994)

18. Návrh poslance Františka Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
115 (3. 11. 1994)

19. Zpráva mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny
149 (3. 11. 1994)

20. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
150 (3. 11. 1994)

21. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
151 - 154 (3. 11. 1994)

22. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky /sněmovní tisk 1145/
155 - 163 (3. 11. 1994)

23. Informace o současném stavu a navrhovaných řešeních pohledávek Fondu národního majetku po lhůtě splatnosti - předkládá se na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 427/II. z 21. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1171/
164 (3. 11. 1994)

24. Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996, /sněmovní tisk 1043, 1284/
165 (3. 11. 1994)

25. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky, /sněmovní tisk 1145, 1250/
166 - 168 (3. 11. 1994)


ISP (příhlásit)