Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
23. schůze, 28. 9. 1994

21. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
46 - 47 (28. 9. 1994)

22. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Vlna a Zásah"
48 (28. 9. 1994)

23. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
49 (28. 9. 1994)

24. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě /sněmovní tisk 975/
50 - 51 (28. 9. 1994)

29. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisky 1100 a 1170/
52 (28. 9. 1994)

17. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky
53 (28. 9. 1994)

27. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
54 - 67 (28. 9. 1994)

15. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah
68 (28. 9. 1994)

16. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády. (Předpokládá se projednávání ve čtvrtek 29.9. na začátku jednacího dne)
69 (28. 9. 1994)

28. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
70 (28. 9. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)