Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
23. schůze, 27. 9. 1994

Procedurální hlasování
1 - 13 (27. 9. 1994)

1. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1151 a 1152, 1177 - 1180
14 - 19 (27. 9. 1994)

2. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1153 a 1176/
20 - 21 (27. 9. 1994)

4. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů
22 - 23 (27. 9. 1994)

5. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 976/
24 (27. 9. 1994)

6. Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/
25 - 26 (27. 9. 1994)

7. Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/
27 (27. 9. 1994)

8. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisky 747 a 748/
28 - 29 (27. 9. 1994)

9. Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 976, 1063 a 1147/
30 (27. 9. 1994)

10. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
31 (27. 9. 1994)

Procedurální hlasování
32 (27. 9. 1994)

26. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1156/
33 (27. 9. 1994)

11. Návrh posl. R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisky 1047 a 1166/
34 (27. 9. 1994)

Procedurální hlasování
35 (27. 9. 1994)

18. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě. /sněmovní tisk 975/
36 (27. 9. 1994)

20. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993 /sněmovní tisk 1032/
37 - 45 (27. 9. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)