Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
23. schůze

Procedurální hlasování
1 - 13, 32, 35 (27. 9. 1994), 139 - 142 (29. 9. 1994)

1. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1151 a 1152, 1177 - 1180
14 - 19 (27. 9. 1994)

2. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1153 a 1176/
20 - 21 (27. 9. 1994)

4. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů
22 - 23 (27. 9. 1994)

5. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 976/
24 (27. 9. 1994)

6. Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 213 a 344/
25 - 26 (27. 9. 1994)

7. Návrh posl. J. Bejčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisky 991 a 1162/
27 (27. 9. 1994)

8. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisky 747 a 748/
28 - 29 (27. 9. 1994)

9. Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 976, 1063 a 1147/
30 (27. 9. 1994)

10. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
31 (27. 9. 1994)

11. Návrh posl. R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisky 1047 a 1166/
34 (27. 9. 1994)

12. Návrh posl. St. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. /sněmovní tisky 1083 a 1167/
71 - 72 (29. 9. 1994)

13. Návrh posl. F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č.172/1990 Sb., o vysokých školách /sněmovní tisky 1084 a 1168/
73 - 127 (29. 9. 1994)

14. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury ČR na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici
128 - 138 (29. 9. 1994)

15. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah
68 (28. 9. 1994)

16. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády. (Předpokládá se projednávání ve čtvrtek 29.9. na začátku jednacího dne)
69 (28. 9. 1994)

17. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky
53 (28. 9. 1994)

18. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě. /sněmovní tisk 975/
36 (27. 9. 1994)

20. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1993 /sněmovní tisk 1032/
37 - 45 (27. 9. 1994)

21. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., /sněmovní tisk 747, 748/
46 - 47 (28. 9. 1994)

22. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Vlna a Zásah"
48 (28. 9. 1994)

23. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
49 (28. 9. 1994)

24. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě /sněmovní tisk 975/
50 - 51 (28. 9. 1994)

25. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994 /sněmovní tisk 1023/
143 - 146 (29. 9. 1994)

26. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994 /sněmovní tisk 1156/
33 (27. 9. 1994)

27. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
54 - 67 (28. 9. 1994)

28. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
70 (28. 9. 1994)

29. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisky 1100 a 1170/
52 (28. 9. 1994)


ISP (příhlásit)