Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
22. schůze

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1132 - 1135 a 1139 - 114
5 - 13 (8. 9. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv
15 (8. 9. 1994)

3. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 /sněmovní tisky 1046 a 1131/
14, 16 - 17 (8. 9. 1994)

4. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu projednávání sněmovních /sněmovní tisk 1077, 1129/
18 - 22 (8. 9. 1994)

5. Schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
23 (8. 9. 1994)

6. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
25 - 31 (8. 9. 1994)

7. Doplnění bodů pořadu 22. schůze
1 - 4 (8. 9. 1994)

9.
24 (8. 9. 1994)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)