Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
20. schůze

1. Návrh na vypuštění ustanovení § 42 odst. 2 písm. c) z přílohy usnesení č. 410 k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, schváleného na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 1994, a návrh na odpovídající změnu odst. I. usnesení Poslanecké sněmovny č. 410.
1 - 9 (22. 6. 1994)

Dny hlasování

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)