Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
19. schůze, 2. 6. 1994

17. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, /sněmovní tisk 936, 1003/
80 - 84 (2. 6. 1994)

18. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
85 - 122 (2. 6. 1994)

20. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 916, 994/
123 - 125 (2. 6. 1994)

24. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
126 (2. 6. 1994)

25. Návrh posl. A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/
127 - 128 (2. 6. 1994)

26. Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213/
129 - 130 (2. 6. 1994)

23. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 1017, 1018/
131 - 141 (2. 6. 1994)

20. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 916, 994/
142 - 185 (2. 6. 1994)


ISP (příhlásit)