Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
19. schůze, 1. 6. 1994

Procedurální hlasování
52 - 54 (1. 6. 1994)

14. Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/
55 (1. 6. 1994)

15. Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 989 a 997/
56 - 57 (1. 6. 1994)

16. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 939/
58 - 59 (1. 6. 1994)

22. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/
60 - 79 (1. 6. 1994)


ISP (příhlásit)