Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
18. schůze, 29. 4. 1994

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
122 - 123 (29. 4. 1994)

23. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a k návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
124 - 130 (29. 4. 1994)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku /sněmovní tisk 952/
131 - 132 (29. 4. 1994)

10. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, /sněmovní tisk 836, 922/
133 - 138 (29. 4. 1994)

Procedurální hlasování
139 - 142 (29. 4. 1994)

21. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
143 - 149 (29. 4. 1994)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
150 - 199 (29. 4. 1994)


ISP (příhlásit)