Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
18. schůze, 28. 4. 1994

3. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 800 a 918/
50 - 51 (28. 4. 1994)

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu /sněmovní tisk 841/
52 - 56 (28. 4. 1994)

Procedurální hlasování
57 - 58 (28. 4. 1994)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, /sněmovní tisk 815, 913/
59 - 119 (28. 4. 1994)

5. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisk 797, 921/
120 - 121 (28. 4. 1994)


ISP (příhlásit)