Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
18. schůze, 26. 4. 1994

Procedurální hlasování
1 - 16 (26. 4. 1994)

3. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 800 a 918/
17 (26. 4. 1994)

5. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisk 797, 921/
18 (26. 4. 1994)

4. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, /sněmovní tisk 799, 914/
19 - 30 (26. 4. 1994)

6. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 156/
31 (26. 4. 1994)

7. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
32 (26. 4. 1994)

8. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
33 (26. 4. 1994)

9. Návrh poslanců K. Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb. a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb. /sněmovní tisky 709 a 920/
34 - 35 (26. 4. 1994)

10. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, /sněmovní tisk 836, 922/
36 (26. 4. 1994)

11. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice /sněmovní tisky 836 a 922/
37 - 40 (26. 4. 1994)


ISP (příhlásit)