Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
18. schůze

Procedurální hlasování
1 - 16 (26. 4. 1994), 42 (27. 4. 1994), 57 - 58 (28. 4. 1994), 139 - 142 (29. 4. 1994)

3. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 800 a 918/
17 (26. 4. 1994), 50 - 51 (28. 4. 1994)

4. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, /sněmovní tisk 799, 914/
19 - 30 (26. 4. 1994)

5. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisk 797, 921/
18 (26. 4. 1994), 120 - 121 (28. 4. 1994)

6. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem /návrh zákona uveden ve sněmovním /sněmovní tisk 156/
31 (26. 4. 1994)

7. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
32 (26. 4. 1994)

8. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
33 (26. 4. 1994)

9. Návrh poslanců K. Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb. a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb. /sněmovní tisky 709 a 920/
34 - 35 (26. 4. 1994)

10. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, /sněmovní tisk 836, 922/
36 (26. 4. 1994), 133 - 138 (29. 4. 1994)

11. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice /sněmovní tisky 836 a 922/
37 - 40 (26. 4. 1994)

12. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., /sněmovní tisk 879, 925/
41, 43 - 46 (27. 4. 1994)

16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu /sněmovní tisk 841/
52 - 56 (28. 4. 1994)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, /sněmovní tisk 815, 913/
59 - 119 (28. 4. 1994)

18. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
47 (27. 4. 1994)

19. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
48 (27. 4. 1994)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech /sněmovní tisky 815 a 913/
49 (27. 4. 1994)

21. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny
143 - 149 (29. 4. 1994)

22. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
122 - 123, 150 - 199 (29. 4. 1994)

23. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a k návrhu na vyslovení souhlasu s Dohodou o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
124 - 130 (29. 4. 1994)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku /sněmovní tisk 952/
131 - 132 (29. 4. 1994)


ISP (příhlásit)