Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
17. schůze, 23. 3. 1994

5. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní /sněmovní tisk 776, 874/
23 - 25 (23. 3. 1994)

10. Statut Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 730/
26 - 47 (23. 3. 1994)

11. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
48 - 58 (23. 3. 1994)

13. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
59 - 60 (23. 3. 1994)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993 /sněmovní tisk 787/
61 (23. 3. 1994)

18. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence /sněmovní tisk 783/
62 (23. 3. 1994)

Procedurální hlasování
63 (23. 3. 1994)

14. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994
64 (23. 3. 1994)

Mohlo by vás zajímatISP (příhlásit)