Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
17. schůze

Procedurální hlasování
1 - 7 (22. 3. 1994), 63 (23. 3. 1994), 164, 201 (24. 3. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 882 - 887/
8 - 13 (22. 3. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 888 - 890/
14 - 16 (22. 3. 1994)

3. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony /sněmovní tisky 599 a 724/
17 (22. 3. 1994), 65 - 155 (24. 3. 1994)

5. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní /sněmovní tisk 776, 874/
18 (22. 3. 1994), 23 - 25 (23. 3. 1994)

7. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
19 - 20 (22. 3. 1994), 166 (24. 3. 1994)

8. Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, /sněmovní tisk 549, 728/
167 - 200, 202 - 208 (24. 3. 1994)

9. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
156 - 163 (24. 3. 1994)

10. Statut Fondu národního majetku České republiky /sněmovní tisk 730/
21 - 22 (22. 3. 1994), 26 - 47 (23. 3. 1994)

11. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
48 - 58 (23. 3. 1994)

12. Návrh na volbu člena Rady České televize
165 (24. 3. 1994)

13. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu České republiky
59 - 60 (23. 3. 1994)

14. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994
64 (23. 3. 1994)

15. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993 /sněmovní tisk 787/
61 (23. 3. 1994)

16. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
209 - 210 (24. 3. 1994)

17. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
211 (24. 3. 1994)

18. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence /sněmovní tisk 783/
62 (23. 3. 1994)

20. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha
212 (24. 3. 1994)

21. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 875/
213 (24. 3. 1994)


ISP (příhlásit)