Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
16. schůze, 18. 2. 1994

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 616 a 647/
181 (18. 2. 1994)

Procedurální hlasování
182 (18. 2. 1994)

14. Návrh posl. V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., a zákona č. 262/1992 Sb. /sněmovní tisky 749 a 827/
183 - 185 (18. 2. 1994)

30. Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře, a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti /sněmovní tisk 570, 621/
186 - 198 (18. 2. 1994)

14. Návrh posl. V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., a zákona č. 262/1992 Sb. /sněmovní tisky 749 a 827/
199 - 207 (18. 2. 1994)

Procedurální hlasování
208 - 209 (18. 2. 1994)

14. Návrh posl. V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., a zákona č. 262/1992 Sb. /sněmovní tisky 749 a 827/
210 - 218 (18. 2. 1994)

31. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994 /sněmovní tisky 738, 738 A, 738 B /
219 (18. 2. 1994)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 616, 647/
220 - 221 (18. 2. 1994)

33. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, /sněmovní tisk 700, 826/
222 (18. 2. 1994)

35. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, /sněmovní tisk 738/
223 (18. 2. 1994)

36. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994 /sněmovní tisk 768/
224 - 225 (18. 2. 1994)

37. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS
226 - 227 (18. 2. 1994)

Procedurální hlasování
228 (18. 2. 1994)

38. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
229 (18. 2. 1994)

39. Návrh Statutu kontrolního orgánu PS pro kontrolu činnosti BIS /pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP/
230 - 231 (18. 2. 1994)

Procedurální hlasování
232 (18. 2. 1994)

40. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
233 (18. 2. 1994)

41. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
234 (18. 2. 1994)

42. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
235 (18. 2. 1994)

43. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)
236 (18. 2. 1994)

44. Rezignace člena Rady České televize
237 (18. 2. 1994)

45. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 812/
238 (18. 2. 1994)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, /sněmovní tisk 600, 823/
239 (18. 2. 1994)

Procedurální hlasování
240 (18. 2. 1994)


ISP (příhlásit)