Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
16. schůze, 17. 2. 1994

24. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
78 - 166 (17. 2. 1994)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547, 821/
167 - 170 (17. 2. 1994)

Procedurální hlasování
171 (17. 2. 1994)

9. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti, /sněmovní tisk 603, 822/
172 - 176 (17. 2. 1994)

Procedurální hlasování
177 - 178 (17. 2. 1994)

25. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
179 (17. 2. 1994)

28. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/
180 (17. 2. 1994)


ISP (příhlásit)