Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
16. schůze, 16. 2. 1994

13. Návrh posl. V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob /sněmovní tisky 700 a 826/
44 (16. 2. 1994)

15. Návrh posl. J. Vlacha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 /sněmovní tisky 777 a 828/
45 (16. 2. 1994)

16. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích /sněmovní tisky 648 a 829/
46 - 48 (16. 2. 1994)

Procedurální hlasování
49 - 50 (16. 2. 1994)

16. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích /sněmovní tisky 648 a 829/
51 (16. 2. 1994)

Procedurální hlasování
52 - 53 (16. 2. 1994)

16. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích /sněmovní tisky 648 a 829/
54 - 57 (16. 2. 1994)

13. Návrh posl. V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob /sněmovní tisky 700 a 826/
58 - 65 (16. 2. 1994)

17. Návrh posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisky 494 a 630/
66 - 67 (16. 2. 1994)

18. Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 602 a 830/
68 - 71 (16. 2. 1994)

19. Návrh poslanců - členů zahraničního výboru a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách /sněmovní tisky 798 a 831/
72 (16. 2. 1994)

20. Návrh na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny, kterým doporučuje vládě České republiky podepsat Evropskou rámcovou dohodu o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány
73 (16. 2. 1994)

21. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
74 (16. 2. 1994)

22. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993
75 (16. 2. 1994)

26. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost
76 (16. 2. 1994)

34. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení činnosti příspěvkové organizace ORBIS
77 (16. 2. 1994)


ISP (příhlásit)