Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
16. schůze, 15. 2. 1994

Procedurální hlasování
1 - 14 (15. 2. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 801 až 809 a 818/
15 - 24 (15. 2. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 810, 811, 819/
25 - 27 (15. 2. 1994)

3. Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny
28 (15. 2. 1994)

4. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. M. Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku
29 (15. 2. 1994)

5. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. K. Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách
30 (15. 2. 1994)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy /sněmovní tisk 569/
31 (15. 2. 1994)

7. Vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem /sněmovní tisky 756 a 820/
32 - 35 (15. 2. 1994)

10. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti /sněmovní tisky 603 a 822/
36 (15. 2. 1994)

11. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
37 (15. 2. 1994)

12. Vládní návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisky 604 a 825/
38 - 40 (15. 2. 1994)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, /sněmovní tisk 600, 823/
41 - 43 (15. 2. 1994)


ISP (příhlásit)