Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
16. schůze

Procedurální hlasování
1 - 14 (15. 2. 1994), 49 - 50, 52 - 53 (16. 2. 1994), 171, 177 - 178 (17. 2. 1994), 182, 208 - 209, 228, 232, 240 (18. 2. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 801 až 809 a 818/
15 - 24 (15. 2. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 810, 811, 819/
25 - 27 (15. 2. 1994)

3. Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny
28 (15. 2. 1994)

4. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. M. Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku
29 (15. 2. 1994)

5. Návrh na vzetí zpět návrhu posl. K. Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách
30 (15. 2. 1994)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy /sněmovní tisk 569/
31 (15. 2. 1994)

7. Vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem /sněmovní tisky 756 a 820/
32 - 35 (15. 2. 1994)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, /sněmovní tisk 600, 823/
41 - 43 (15. 2. 1994), 239 (18. 2. 1994)

9. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti, /sněmovní tisk 603, 822/
172 - 176 (17. 2. 1994)

10. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti /sněmovní tisky 603 a 822/
36 (15. 2. 1994)

11. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
37 (15. 2. 1994)

12. Vládní návrh zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisky 604 a 825/
38 - 40 (15. 2. 1994)

13. Návrh posl. V. Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob /sněmovní tisky 700 a 826/
44, 58 - 65 (16. 2. 1994)

14. Návrh posl. V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb., a zákona č. 262/1992 Sb. /sněmovní tisky 749 a 827/
183 - 185, 199 - 207, 210 - 218 (18. 2. 1994)

15. Návrh posl. J. Vlacha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 /sněmovní tisky 777 a 828/
45 (16. 2. 1994)

16. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích /sněmovní tisky 648 a 829/
46 - 48, 51, 54 - 57 (16. 2. 1994)

17. Návrh posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisky 494 a 630/
66 - 67 (16. 2. 1994)

18. Návrh posl. M. Kašpárka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 602 a 830/
68 - 71 (16. 2. 1994)

19. Návrh poslanců - členů zahraničního výboru a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách /sněmovní tisky 798 a 831/
72 (16. 2. 1994)

20. Návrh na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny, kterým doporučuje vládě České republiky podepsat Evropskou rámcovou dohodu o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány
73 (16. 2. 1994)

21. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí
74 (16. 2. 1994)

22. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993
75 (16. 2. 1994)

24. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
78 - 166 (17. 2. 1994)

25. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
179 (17. 2. 1994)

26. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost
76 (16. 2. 1994)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547, 821/
167 - 170 (17. 2. 1994)

28. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/
180 (17. 2. 1994)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 616 a 647/
181 (18. 2. 1994)

30. Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře, a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti /sněmovní tisk 570, 621/
186 - 198 (18. 2. 1994)

31. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994 /sněmovní tisky 738, 738 A, 738 B /
219 (18. 2. 1994)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 616, 647/
220 - 221 (18. 2. 1994)

33. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, /sněmovní tisk 700, 826/
222 (18. 2. 1994)

34. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení činnosti příspěvkové organizace ORBIS
77 (16. 2. 1994)

35. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, /sněmovní tisk 738/
223 (18. 2. 1994)

36. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994 /sněmovní tisk 768/
224 - 225 (18. 2. 1994)

37. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS
226 - 227 (18. 2. 1994)

38. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
229 (18. 2. 1994)

39. Návrh Statutu kontrolního orgánu PS pro kontrolu činnosti BIS /pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP/
230 - 231 (18. 2. 1994)

40. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
233 (18. 2. 1994)

41. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
234 (18. 2. 1994)

42. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
235 (18. 2. 1994)

43. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)
236 (18. 2. 1994)

44. Rezignace člena Rady České televize
237 (18. 2. 1994)

45. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 812/
238 (18. 2. 1994)


ISP (příhlásit)