Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
15. schůze, 9. 12. 1993

33. Návrh posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 494 a 630/
277 (9. 12. 1993)

Procedurální hlasování
278 (9. 12. 1993)

35. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
279 (9. 12. 1993)

Procedurální hlasování
280 (9. 12. 1993)

34. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, /sněmovní tisk 629, 722/
281 - 288 (9. 12. 1993)

31. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisk 747 a 748/
289 - 305 (9. 12. 1993)

36. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
306 - 307 (9. 12. 1993)

37. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu
308 (9. 12. 1993)

38. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo
309 (9. 12. 1993)

39. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
310 - 315 (9. 12. 1993)

42. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 741/
316 (9. 12. 1993)

43. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
317 (9. 12. 1993)

40. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
318 (9. 12. 1993)

41. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 740/
319 - 334 (9. 12. 1993)


ISP (příhlásit)