Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
15. schůze, 8. 12. 1993

Procedurální hlasování
243 (8. 12. 1993)

16. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
244 - 245 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
246 (8. 12. 1993)

16. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
247 - 249 (8. 12. 1993)

21. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku
250 - 253 (8. 12. 1993)

22. Návrh posl. V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628 a 721/
254 (8. 12. 1993)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626 a 725/
255 (8. 12. 1993)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., /sněmovní tisk 620, 723/
256 - 258 (8. 12. 1993)

20. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628, 721/
259 (8. 12. 1993)

18. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
260 (8. 12. 1993)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626, 725/
261 (8. 12. 1993)

26. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
262 (8. 12. 1993)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993 /sněmovní tisk 608/
263 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
264 - 265 (8. 12. 1993)

31. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisk 747 a 748/
266 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
267 - 268 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
269 - 270 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
271 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
272 (8. 12. 1993)

Procedurální hlasování
273 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
274 - 276 (8. 12. 1993)


ISP (příhlásit)