Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
15. schůze, 7. 12. 1993

14. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, /sněmovní tisk 494, 630/
150 - 226 (7. 12. 1993)

Procedurální hlasování
227 - 229 (7. 12. 1993)

15. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 533, 758, /
230 - 232 (7. 12. 1993)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., /sněmovní tisk 598, 636/
233 - 235 (7. 12. 1993)

18. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
236 - 241 (7. 12. 1993)

21. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku
242 (7. 12. 1993)


ISP (příhlásit)