Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
15. schůze, 3. 12. 1993

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 619 a 645/
85 - 94 (3. 12. 1993)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 617 a 646/
95 - 126 (3. 12. 1993)

Procedurální hlasování
127 (3. 12. 1993)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 612 a 720/
128 - 131 (3. 12. 1993)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614 a 719/
132 - 133 (3. 12. 1993)

13. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 745/
134 - 137 (3. 12. 1993)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623 a 718/
138 - 146 (3. 12. 1993)

14. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, /sněmovní tisk 494, 630/
147 - 149 (3. 12. 1993)


ISP (příhlásit)