Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
15. schůze

Procedurální hlasování
1 - 14, 16 - 19 (1. 12. 1993), 37, 39, 52, 55, 80 (2. 12. 1993), 127 (3. 12. 1993), 227 - 229 (7. 12. 1993), 243, 246, 264 - 265, 267 - 268, 271, 273 (8. 12. 1993), 278, 280 (9. 12. 1993)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
15 (1. 12. 1993)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů
21 - 22 (1. 12. 1993)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní /sněmovní tisky 622 a 641/
20, 23 - 33 (1. 12. 1993)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a mění zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 611 a 642/
34 - 36 (1. 12. 1993)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 605 a 643/
38, 40 - 51, 53 - 54, 56 (2. 12. 1993)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 618 a 644/
57 - 64 (2. 12. 1993)

7. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících /sněmovní tisk 607 a 717/
65 - 79, 81 - 84 (2. 12. 1993)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 619 a 645/
85 - 94 (3. 12. 1993)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 617 a 646/
95 - 126 (3. 12. 1993)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 612 a 720/
128 - 131 (3. 12. 1993)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614 a 719/
132 - 133 (3. 12. 1993)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623 a 718/
138 - 146 (3. 12. 1993)

13. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 745/
134 - 137 (3. 12. 1993)

14. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, /sněmovní tisk 494, 630/
147 - 149 (3. 12. 1993), 150 - 226 (7. 12. 1993)

15. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, /sněmovní tisk 533, 758, /
230 - 232 (7. 12. 1993)

16. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým je předseda Poslanecké sněmovny pan Milan Uhde žádán ve smyslu § 46, odst. 2 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu, o svolání organizačního výboru
244 - 245, 247 - 249 (8. 12. 1993)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb., /sněmovní tisk 598, 636/
233 - 235 (7. 12. 1993)

18. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
236 - 241 (7. 12. 1993), 260 (8. 12. 1993)

20. Návrh poslance V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628, 721/
259 (8. 12. 1993)

21. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku
242 (7. 12. 1993), 250 - 253 (8. 12. 1993)

22. Návrh posl. V. Budinského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 628 a 721/
254 (8. 12. 1993)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb., a zákona č. 383/1990 Sb., /sněmovní tisk 620, 723/
256 - 258 (8. 12. 1993)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626 a 725/
255 (8. 12. 1993)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie /sněmovní tisk 626, 725/
261 (8. 12. 1993)

26. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
262 (8. 12. 1993)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993 /sněmovní tisk 608/
263 (8. 12. 1993)

29. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie /sněmovní tisk 734/
269 - 270, 272, 274 - 276 (8. 12. 1993)

31. Návrh posl. F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve znění zákona č. 338/1991 Sb. /sněmovní tisk 747 a 748/
266 (8. 12. 1993), 289 - 305 (9. 12. 1993)

33. Návrh posl. J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 494 a 630/
277 (9. 12. 1993)

34. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, /sněmovní tisk 629, 722/
281 - 288 (9. 12. 1993)

35. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců
279 (9. 12. 1993)

36. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
306 - 307 (9. 12. 1993)

37. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu
308 (9. 12. 1993)

38. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo
309 (9. 12. 1993)

39. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
310 - 315 (9. 12. 1993)

40. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
318 (9. 12. 1993)

41. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 740/
319 - 334 (9. 12. 1993)

42. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 741/
316 (9. 12. 1993)

43. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
317 (9. 12. 1993)


ISP (příhlásit)