Hlasování poslance
Vítězslav Valach
25. schůze, 7. 12. 1994

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1227, 1334/
29 - 32 (7. 12. 1994)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1173, 1336/
33 - 40 (7. 12. 1994)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1172, 1335/
41 - 72 (7. 12. 1994)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona c. 315/1993 Sb., /sněmovní tisk 1214, 1337/
73 - 75 (7. 12. 1994)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1215, 1338/
76 - 78 (7. 12. 1994)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů / /sněmovní tisk 1215, 1338/
79 - 87 (7. 12. 1994)


ISP (příhlásit)