Sněmovní tisk 416
Návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

  • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

    Zákon vyhlášen 29. 7. 1993 ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 197/1993 Sb.    Hesla věcného rejstříku: Dávky

    Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla  • ISP (příhlásit)