Sněmovní tisk 4
Návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)