Sněmovní tisk 2073
Zákon - novela z. o úpravě vlastnických vztahů k půdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 12. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24902073/0 dne 15. 1. 1996.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 1. 1996. Určil zpravodaje: Antonín Sochor a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 1996.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 1996.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 2073/1, který byl rozeslán 8. 2. 1996 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona schválen.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 9. 2. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 30/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Politika, Těžba a výrobaISP (příhlásit)