Sněmovní tisk 1717
Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-21 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1717.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 4.05.1995 usnesení č. 533 rozdané jako tisk 1725. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1910.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 657).
     Návrh zákona 27.09.1995 na 34. schůzi schválen (usnesení č. 753).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 26. 10. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 241/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)