Sněmovní tisk 1711
Zákon - novela zákona o rezervách pro zjišť. základu daně z

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-19 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1711.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 4.05.1995 usnesení č. 527 rozdané jako tisk 1719. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 45 dnů od rozdání poslancům a vydal 11.05.1995 usnesení č. 538 rozdané jako tisk 1744. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1795.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 657).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 658).
     Návrh zákona 21.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 702).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28.06.1995.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 25. 7. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 132/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictvíISP (příhlásit)