Sněmovní tisk 1652
Zákon - novela zákona č. 480/1992 Sb., o hmot.zabezp.vojáků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-03-30 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Holáň Vilém.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1652.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 6.04.1995 usnesení č. 514 rozdané jako tisk 1655. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Rozpočtový výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1807.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 18.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 629).
     Návrh zákona 28.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 719).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 8. 8. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 161/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odškodnění

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, ZdravotnictvíISP (příhlásit)