Sněmovní tisk 1548
Zákon o komoditních burzách a rozhodčím řízení - vládní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-02-09 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1548.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 23.02.1995 usnesení č. 491 rozdané jako tisk 1551. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1738.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 14.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 601).
     Návrh zákona 24.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 666).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26.05.1995.
     Prezident zákon podepsal 9.06.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 6. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 105/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Burzy, Řízení rozhodčí

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justiceISP (příhlásit)