Sněmovní tisk 1226
Zákon, kterým se mění a dopl.zák. o okresních úřadech a o ar

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-04 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1226.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 13.10.1994 usnesení č. 412 rozdané jako tisk 1350. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 50 dnů od rozdání poslancům a vydal 13.10.1994 usnesení č. 412 rozdané jako tisk 1245. Opětovně navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona a vydal 17.11.1994 usnesení č. 444 rozdané jako tisk 1352. Určil garančním výborem Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1362.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi zamítnut (usnesení č. 483).
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 509).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 6.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 510).
    Opětovný návrh na zkrácení lhůty k projednání byl schválen.
     Návrh zákona 8.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 525).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 254/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Správa státní

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)