Sněmovní tisk 1216
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcíc

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-04 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1216.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 13.10.1994 usnesení č. 417 rozdané jako tisk 1233. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 52 dnů od rozdání poslancům a vydal 13.10.1994 usnesení č. 417 rozdané jako tisk 1242. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor, Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1339.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).
     Návrh zákona 7.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 516).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 21.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 273/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)