Sněmovní tisk 1172
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dani z přidané hodn

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-09-14 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1172.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 15.09.1994 usnesení č. 398 rozdané jako tisk 1177. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1335.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 456).


ISP (příhlásit)